• Platnost znění: Od 31.5.2018


1. DŮLEŽITÉ LHŮTY


13.6.2018

výkaz FIN 2-12 M (nejpozději do 21. 5. - kraj termín krátí)

18.6.2018

 zaměstnavatel stanoví čerpání dovolené v době letních prázdnin (§ 217 ZP)

25.6.2018

DPH za květen 2018 – přiznání a kontrolní hlášení

30.6.2018

poslední termín ke schválení závěrečného účtu obce

30.6.2018

poslední termín ke schválení účetní závěrky za rok 2017

do 30.6.2018

požádat krajský úřad o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 - dle § 4 zákona č. 420/2004 Sb.

do 30.6.2018 dle zákona o střetu zájmů musí zastupitelé podat oznámení do centrálního registru  za rok 2017


2. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY


Není-li závěrka schválená v termínu do 30. 6., je považována za neschválenou podle § 28 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
(výsledek hospodaření zůstává neproúčtován na účtu 431).

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017

 • protokol se sestavuje dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.
 • protokol se předává elektronicky do CSÚIS do 31. 7. 2018


3. KONTROLA ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ


Schválené dokumenty musí být zveřejněny na internetových stránkách.

Na úřední desce se oznamuje, kde jsou dokumenty zveřejněny v elektronické podobě a kde je možné nahlédnout do jejich listinné podoby.

U zřízených PO se zveřejňují:


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


4. VYHLÁŠENÍ TERMÍNU VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ


Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 5. a 6. října 2018. Více informací najdete na stránkách ministerstva vnitra.

Povinnost zastupitelstva obce stanovit počet členů
Zastupitelstvo obce, podle § 67 zákona o obcích, stanoví počet členů pro nové volební období nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

 

31.05.2018

Zákaz změny vymezení volebních okrsků

(§ 26 odst. 4 zákona)

starosta obce

nejpozději do 12.07.2018

Zastupitelstvo obce stanoví počet členů pro nové volební období 

(§ 67 zákona o obcích)

Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

(§ 68 odst. 4 zákona o obcích)

 

12.07.2018

Zveřejnění seznamu obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se kandidátní listiny podávají přímo, a seznamu obcí, ze kterých se  kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu

(§ 21 odst. 2 zákona)

pověřený obecní

úřad

12.07.2018

Vytvoření volebních obvodů, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu

(§ 27 odst. 1 zákona)

zastupitelstvo obce

12.07.2018

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů

(§ 21 odst. 4 zákona)

obecní úřad

v obcích, kde jsou

zřízeny alespoň dva

odbory, v případě

ostatních obcí

pověřený obecní

úřad

14.07.2018

Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu

(§ 27 odst. 3 zákona)

Starosta

31.07.2018

Podání kandidátních listin registračnímu úřadu

(§ 21 odst. 3 zákona)

volební strany

31.07.2018 – 06.08.2018

Přezkoumání kandidátních listin

(§ 23 odst. 1 zákona)

registrační úřad

31.07.2018 – 06.08.2018

Možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listiny nebo měnit jejich pořadí

(§ 22 odst. 2 zákona)

volební strany

5. VYHLÁŠENÍ TERMÍNU VOLEB DO SENÁTU


První kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 společně s volbami do ZO. 

Harmonogram úkolů a lhůt, jakož i další dokumenty, najdete na stránkách ministerstva vnitra.


6. ČERPÁNÍ DOVOLENÉ


Do 18.6. zaměstnavatel stanoví čerpání dovolené v době letních prázdnin. Nekoná-li zaměstnavatel, doporučujeme, aby termín čerpání dovolené navrhl zaměstnanec.

Je-li dovolená čerpána po částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny.

Pro duševní zdraví účetních doporučujeme v létě vybrat alespoň 2 týdny dovolené vcelku (vhodné je zcela opustit obec, ve které pracujete)!!

Nejvhodnější měsíc pro čerpání dovolené je srpen (výkaz FIN za červenec se neodevzdává). Pro plátce DPH je nejvhodnější je termín 6. - 18.8. (po výplatách a do termínu pro odevzdání přiznání DPH a kontrolního hlášení).

Podrobnosti čerpání dovolené v zákoníku práce.


7. VZOROVÉ ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ministerstvo vnitra postupně zpracovává vzorové dokumenty, které vám mohou posloužit jako návod pro zpracování údajů v jednotlivých oblastech.

Pro obce I. stupně jsou dosud zveřejněny vzorové záznamy pro tyto agendy:

 • Czech POINT 
 • Evidence obyvatel 
 • Matriky
 • Místní poplatky (agenda podmíněná obsahem případných obecně závazných vyhlášek obcí; do záznamu budou zahrnuty i případné poplatky za komunální odpad podle zákona o odpadech) 
 • Ověřování 
 • Personalistika (zákoník práce, zákon č. 312/2002 Sb., obecní zřízení – odměňování, orgány obce, školský zákon – ředitel školy, školská rada, konkurzní komise, střet zájmů)
 • Správní řízení (sběrná kategorie pro zpracování osobních údajů ve správních spisech) 
 • Volby 

Dále se připravuje:

 • Hospodaření obce (správa majetku, veřejné zakázky, nájemní vztahy, pronájem hrobových míst, ostatní soukromoprávní smluvní vztahy, dotace, návratné finanční výpomoci)
 • Přestupky (proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku; agenda podmíněná obsahem případných obecně závazných vyhlášek obcí)
 • Sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, veřejné opatrovnictví
 • Vztahy s veřejností a prezentace obce (obecní zpravodaj, internetové stránky obce, kronika obce, obecní knihovna, poskytování informací, akce pořádané obcí)

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »