Určeno pro účetní a zastupitele obcí
Akreditace není akreditován
Datum 21. 09. 2018
Město Praha
Místo Tyršův dům, Újezd 452, posluchárna č. 3, 2. poschodí
Časový rozvrh 9:00 - 13:30
Období září 2018
Cena

1 590 Kč/os.

Lektor/ka Bc. Jitka Pohnerová
Smluvní podmínky Pracovní materiál obdržíte v elektronické podobě před seminářem.
Seminář není akreditován pro úředníky ÚSC, účastníci obdrží potvrzení o účasti na semináři.
Platbu prosím uhraďte na základě vystavené zálohové faktury.
Při odhlášení účastníka se platba nevrací, je ale možné vyslat náhradníka.

Obsah

1/ Nároky dosavadních členů ZO

- nároky dosavadních členů zastupitelstva obce (mimořádná odměna, kterou je možné přiznat za splnění mimořádných úkolů a nároky, které vznikají odstupujícím zastupitelům - tj. odchodné a odměna při skončení funkčního období)

2/ Nároky zvolených členů zastupitelstva obce

- schválení odměn pro zvolené členy zastupitelstva obce (odměňování uvolněných členů ZO, odměňování členů neuvolněných a odměňování osob, kteří nejsou členy zastupitelstva)

- další nároky členů ZO - dovolená, benefity, cestovní náhrady a další dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

3/ Ustavující zasedání zastupitelstva obce

- svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce a body jednání, které se zabývají odměňováním členů zastupitelstev obcí (lhůty pro svolání zastupitelstva, program jednání a obsazení funkcí v orgánech obce a ve výborech - výklad je doplněn vzory některých dokumentů)

4/ Kompetence zastupitelstva obce v oblasti hospodaření

- rozpočtové hospodaření obce po volbách a na přelomu rozpočtového roku
- obsah rozpočtových dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtového provizoria, rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
- kompetence zastupitelstva obce dle zákona č. 128/2000 Sb. v oblasti hospodaření

5/ Diskuse, dotazy, závěr

Objednat

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »